logo-print

Άρθρο 71 - Νόμος 4690/2020 - Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/05/2020

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α΄137) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προστίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:

«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου».

7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται με εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.»

8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»

9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/ 2011 (Α΄137) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε ό, τι αφορά στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.».

Ερμηνεία ΚΠολΔ (Άρθρα 682-903)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ / ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ

ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

send