logo-print

Άρθρο 37 - Νόμος 4704/2020 - Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/07/2020

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστώνται είκοσι οκτώ (28) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, που καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Μαΐου 2023, ως ακολούθως:

α) δέκα (10) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, εκ των οποίων οι επτά (7) θέσεις αφορούν στην κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών,

β) δύο (2) θέσεις για τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού,

γ) τρεις (3) θέσεις για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),

δ) τέσσερις (4) θέσεις για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ.),

ε) τέσσερις (4) θέσεις για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας,

στ) δύο (2) θέσεις Συμβούλων Πληροφορικής,

ζ) τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικότερα: μία (1) θέση Ψυχολόγου, μία (1) θέση Αναλυτή Δεδομένων και μία (1) θέση ειδικού στη Διαχείριση Κρίσεων.

2. Οι ως άνω θέσεις πληρούνται με απόφαση του αρμόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού με την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Η λήξη της πρόσληψης των μετακλητών υπαλλήλων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμόδιου για την πολιτική προστασία Υπουργού. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον υπάλληλο του οποίου η σχέση εργασίας τερματίστηκε. Από την 31η.5.2023 η σύμβαση εργασίας των υπηρετούντων μετακλητών υπαλλήλων λύεται αζημίως.

3. Οι ως άνω μετακλητοί υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν, υποχρεωτικά, πτυχίο συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την προς κάλυψη θέση και εφαρμόζονται και σε αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

4. Πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μετατάσσεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε έως έξι (6) μήνες από τη δημοσίευσή της. Η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Υπουργού.

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
send