logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 4704/2020 - Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/07/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υποχρεωτικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με την τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο ή τους τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των δαπανών του έργου, ε) ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο και στ) δήλωση των πολιτιστικών κριτηρίων στα οποία υπάγεται το επενδυτικό σχέδιο.

3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ενδεικτικός προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα,

β) αναλυτικός προϋπολογισμός, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια,

γ) χρηματοδοτικό σχέδιοπλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών,

δ) τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο,

ε) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυσης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα,

στ) παράβολο.».

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30