logo-print

Άρθρο 45 - Νόμος 4706/2020 - Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Στην περίπτωση ΟΕΕ κλειστού τύπου, μπορεί να προβλέπεται στον Κανονισμό του ΟΕΕ, ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν εξαρχής τα μερίδια, ούτε καταβάλλουν εξαρχής την τιμή διάθεσης των μεριδίων, αλλά δεσμεύονται συμβατικά να αποκτούν τα μερίδια και να καταβάλλουν την τιμή διάθεσής τους σταδιακά, όποτε τους ζητείται από το διαχειριστή του ΟΕΕ, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού του ΟΕΕ, κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό ενεργητικό του ΟΕΕ δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 41, με την επιφύλαξη και της παρ. 5 του άρθρου 41.

2. Οι συνέπειες της αθέτησης από επενδυτή της υποχρέωσής του να αποκτήσει μερίδια και να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα προβλέπονται στον κανονισμό του ΟΕΕ.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος, οι επενδυτικοί περιορισμοί του άρθρου 38 υπολογίζονται επί του αθροίσματος του ενεργητικού του ΟΕΕ και του ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επενδυτές, εφόσον τους ζητηθεί.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Εμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

send