logo-print

Άρθρο 59 - Νόμος 4706/2020 - Πληροφοριακό δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Black Friday Online
Black Friday Online

1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το περιεχόμενο του πληροφορικού δελτίου της παρ. 2 του άρθρου 58, η διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσής του, περιορισμοί σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή και την εισαγωγή των σχετικών κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Το πληροφοριακό δελτίο της παρ. 2 του άρθρου 58 εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από τις περιπτώσεις που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, περιπτώσεις στις οποίες το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από τον διαχειριστή της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.

3. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) H προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ, η οποία έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία του αριθμού 1 του Τμήματος Α΄ του Παραρτήματος Ι και την παρεπόμενη υπηρεσία του αριθμού 1 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ΑΕΔΟΕΕ, που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ή πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας που αφορά τη λήψη και διαβίβαση εντολών. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.

β) Προσφέρονται κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

γ) Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και, σε κάθε περίπτωση, το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας ανά εκδότη και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ κατ’ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περ. α΄ της παρούσης ή πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας.

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ