logo-print

Άρθρο 89 - Νόμος 4706/2020 - Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»».2. Μετά από το άρθρο 34, προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:

«Άρθρο 34Α

Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτωναπό την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

1. Στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» ανατίθεται η αποκλειστική αρμοδιότητα πώλησης αναμνηστικών νομισμάτων, χρυσών, αργυρών και κοινού μετάλλου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων (200) ετών από την Παλιγγενεσία, καθώς και η χρήση των Σημάτων του Ελληνικού Δημοσίου για την παραγωγή και την πώλησή τους. Οι αρμοδιότητες της παρούσης ασκούνται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» μέχρι τη λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση, στις 31.12.2021. 2α. Τα αναμνηστικά νομίσματα τυπώνει για λογαριασμό της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» η Τράπεζα της Ελλάδος, διαμέσου του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», πραγματοποιείται η επιλογή των θεμάτων ή παραστάσεων των αναμνηστικών νομισμάτων και της φιλοτέχνησης των σχεδίων.

β. Το ΙΕΤΑ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή των γύψινων προπλασμάτων, την κοπή, την τύπωση και εν γένει την παραγωγή και την παράδοσή του στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 5.3.2020 Σύμβαση, μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και εντός του εκεί αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος.

3. Τα σχέδια των νομισμάτων φέρουν την υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής και του Υπουργού Οικονομικών.

4. Τα νομίσματα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αυθεντικότητας, όπου απαιτούνται, που σχεδιάζονται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», τυπώνονται στο ΙΕΤΑ και φέρουν την υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής και του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το κόστος της πρώτης ύλης, των υλικών συσκευασίας, της χρήσης των υποδομών του ΙΕΤΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, βαρύνουν την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», σύμφωνα με την από 5.3.2020 Σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια πρώτων υλών και απευθείας με τους προμηθευτές.

6. Το ΙΕΤΑ εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για την παράδοση των νομισμάτων κατευθείαν στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των παραδιδόμενων νομισμάτων, πλέον Φ.Π.Α.. Το τιμολόγιο εξοφλείται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» σύμφωνα με την από 5.3.2020 Σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

7. Η ονομαστική αξία εκάστου νομίσματος κυμαίνεται μεταξύ πέντε (5) και διακοσίων (200) ευρώ και η τιμή πώλησης κάθε κατηγορίας καθορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» διαθέτει τα αναμνηστικά νομίσματα προς πώληση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορεί να συνάπτει συμφωνίες πώλησης αναμνηστικών νομισμάτων με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, παραχωρώντας έκπτωση επί της τιμής πώλησης των νομισμάτων και μπορεί να προβαίνει σε τμηματικές παραγγελίες νομισμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των νομισμάτων διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και για την εν γένει επίτευξη του σκοπού της Επιτροπής.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ. 7 του παρόντος και μπορεί να τροποποιούνται ο αριθμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των νομισμάτων.

9. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν υπό την επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας.»

3. Μετά από το άρθρο 34Α, που προστίθεται με την

παρ. 2 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 34Β ως εξής:

«Άρθρο 34ΒΕκδοχές, χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές και συνολικός αριθμός νομισμάτων

1. Εισάγονται τέσσερις (4) εκδοχές χρυσών νομισμάτων, τα οποία από τη μία όψη απεικονίζουν τέσσερις (4) διαφορετικές παραστάσεις ή θέματα και από την άλλη όψη απεικονίζουν μία (1) κοινή παράσταση ή θέμα και τα οποία φέρουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Σύσταση: χρυσός (Αυ) σε περιεκτικότητα εννιακόσια δεκαεπτά τοις χιλίοις (917‰) και άργυρος (Αg) σε περιεκτικότητα πενήντα τρία τοις χιλίοις (53 ‰).

β) Βαθμός καθαρότητας: ενενήντα ένα κόμμα έξι τοις εκατό (91,6%).

γ) Βάρος: επτά κόμμα ενενήντα οκτώ γραμμάρια (7,98 gr) με πιθανή απόκλιση συν ή πλην μηδέν κόμμα μηδέν πέντε γραμμαρίων (+/0,05 gr).

δ) Διάμετρος: είκοσι δύο κόμμα ένα (22,1) χιλιοστά.ε) Ποιότητα: ΠΡΟΥΦ.στ) Ονομαστική αξία: διακόσια (200) ευρώ.ζ) Μορφή στεφάνης: οδόντωση.2. Εισάγονται οκτώ (8) εκδοχές αργυρών νομισμάτων κανονικής περιεκτικότητας, τα οποία από τη μία όψη απεικονίζουν οκτώ (8) διαφορετικές παραστάσεις ή θέματα και από την άλλη όψη απεικονίζουν μία (1) κοινή παράσταση ή θέμα και τα οποία φέρουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Σύσταση: Άργυρος (Αg) σε περιεκτικότητα ενενήντα δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (92,5‰).

β) Βαθμός καθαρότητας: εννιακόσια είκοσι πέντε τοις χιλίοις (925‰).

γ) Βάρος: τριάντα τέσσερα κόμμα δέκα γραμμάρια (34,10 gr), με πιθανή απόκλιση έως συν δύο τοις εκατό σε γραμμάρια (+2% / -0% gr).

δ) Διάμετρος: 40 χιλιοστά.

ε) Ποιότητα: ΠΡΟΥΦ.στ) Ονομαστική αξία: δέκα (10) ευρώ.

ζ) Μορφή στεφάνης: λεία.

3. Εισάγονται οκτώ (8) εκδοχές αργυρών νομισμάτων ειδικής περιεκτικότητας, τα οποία από τη μία όψη απεικονίζουν οκτώ (8) διαφορετικές παραστάσεις ή θέματα και από την άλλη όψη απεικονίζουν μία (1) κοινή παράσταση ή θέμα και τα οποία φέρουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Σύσταση: άργυρος μικρής περιεκτικότητας, β) Βαθμός Καθαρότητας: τριάντα τρία τοις εκατό (33%).γ) Βάρος: δεκαοκτώ γραμμάρια (18 gr), με πιθανή απόκλιση σε γραμμάρια συν πέντε τοις εκατό (+5% / -0% gr).

δ) Διάμετρος: τριάντα ένα (31) χιλιοστά.ε) Ποιότητα: ΠΡΟΥΦ.στ) Ονομαστική αξία: δέκα (10) ευρώ.ζ) Μορφή στεφάνης: λεία.4. Εισάγονται δύο (2) εκδοχές νομισμάτων κοινού μετάλλου, τα οποία από τη μία όψη απεικονίζουν δύο (2) διαφορετικές παραστάσεις ή θέματα και από την άλλη όψη απεικονίζουν μία (1) κοινή παράσταση ή θέμα και τα οποία φέρουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Σύσταση: χαλκός (Cu) / Νικέλιο (Νi) με πολυμερή δακτύλιο.

β) Βάρος: εννέα γραμμάρια (9 gr).

γ) Διάμετρος: είκοσι επτά κόμμα είκοσι πέντε (27,25) χιλιοστά.

δ) Ποιότητα: λαμπρή ακυκλοφόρητη.

ε) Ονομαστική αξία: πέντε (5) ευρώ.

ζ) Μορφή στεφάνης: λεία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», καθορίζεται το ανώτατο όριο κοπής για το σύνολο των εκδοχών των νομισμάτων του παρόντος και πραγματοποιείται η κατανομή των νομισμάτων ανά εκδοχή νομίσματος.»

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send