logo-print

Άρθρο 92 - Νόμος 4706/2020 - Μεταβατικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 91, οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3401/ 2005 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησή τους.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς γίνεται αναφορά στα άρθρα 1 έως και 26 του ν. 3401/ 2005, νοούνται οι, κατά περίπτωση, αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προέρχεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, χωρίς την έκδοση απόφασης διορισμού, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που διορίστηκαν με την υπ’ αρ. 115294 ΕΞ2019 (ΥΟΔΔ 876) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το μέλος που προέρχεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων προτείνεται στον Υπουργό Οικονομικών και διορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 1969/1997. Η θητεία του ορίζεται έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που διορίστηκε με την υπ’ αρ. 96090ΕΞ 2019 (ΥΟΔΔ 697) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο και την πλειονότητα των μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 1 έως 24 ανά δύο (2) έτη, στην οποία αξιολογείται, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο και προτείνονται τροποποιήσεις βελτίωσής του. Η έκθεση της παρούσας αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

send