logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4708/2020 - Διαχειριστική χρήση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/07/2020

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η διαχειριστική χρήση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συντάσσονται από τη διοίκηση του, βάσει των ισχυόντων Λογιστικών Προτύπων, έως την 10η Ιουλίου του επομένου έτους.

3. Για κάθε ετήσια χρήση η διοίκηση του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, η οποία συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 2.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τον λόγο αυτό υποβάλλονται προς αυτόν, συνοδευόμενες από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 11, έως την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

5. Αμέσως μετά από την έγκρισή τους, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων, μαζί με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 11, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, όπου και παραμένουν για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

Ποινικός Κώδικας Κατ΄ άρθρο Νομολογία

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send