logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 4708/2020 - Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/07/2020

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του φορέα τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Οι συνεδριάσεις μπορεί να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και προσκαλεί τα μέλη. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω γνωστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα, όταν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

3. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Διευθυντής, ο οποίος παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος μπορεί είτε να εισηγηθεί ο ίδιος ορισμένα θέματα, είτε να ορίσει ως εισηγητή μέλος του Δ.Σ. ή και τον εκάστοτε προϊστάμενο τμήματος ή άλλο μέλος του προσωπικού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει γνώση λόγω της θέσης του. Οι έγγραφες εισηγήσεις, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, κοινοποιούνται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις παρίσταται γραμματέας, υπάλληλος του φορέα, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται και νομικός σύμβουλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο συντάσσεται από τον γραμματέα και επικυρώνεται από τον προεδρεύσαντα.

5. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο ορισμός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών.

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι να ορισθούν νέα μέλη και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.

8. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Οικογενειακό Δίκαιο Τόμος Ι

ΈΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send