logo-print

Άρθρο 37 - Νόμος 4712/2020 - Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το άρθρο 224 του ν. 4635/2019 (Α΄167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 224

Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του ΟΠΣΑΔΕ

1. Αναπτύσσεται Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α΄230), μέσω του οποίου (ΟΠΣΑΔΕ) υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των δραστηριοτήτων και των προϊόντων. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται είτε κατά τη μερική είτε στην πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΑΔΕ κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016.

2. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ΟΠΣΑΔΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη του Συστήματος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του.»

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ