logo-print

Άρθρο 62 - Νόμος 4712/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) – Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Η παρ. 3 του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), τροποποιείται ως εξής:

«3. Ποσά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα σύμφωνα με την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 199, χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή μελετών στο πλαίσιο της ακολουθούμενης επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής και χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα ποσά αυτά τα οποία αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα μεταφέρονται διακριτά στο λογαριασμό 23/2002 «Δημόσιες Επενδύσεις» και αποτελούν ετήσιο έσοδο του ΠΔΕ, εγγράφονται δε, ως ισόποση πρόσθετη πίστωση στο ΠΔΕ (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο), η οποία δαπανάται καθ’ υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων του ΠΔΕ του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται η δαπάνη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η διαδικασία επιλογής, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την πληρωμή των έργων αυτών από τα ως άνω έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

send