logo-print

Άρθρο 63 - Νόμος 4712/2020 - Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Στο άρθρο 22 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις δεν επιβάλλονται όταν η συνεισφορά από τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και ΕΤΘΑ που αντιστοιχεί στη μη επιλέξιμη δαπάνη του δικαιούχου σε μια πράξη και σε μια λογιστική χρήση, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:

αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση,

ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και

γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.

β) Η διάταξη της περ. α ΄ εφαρμόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, καταργείται.

3. α. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά θέματα για τη συγκρότηση και λειτουργία του μητρώου, όπως ιδίως τα προσόντα των προσκαλούμενων, η απαιτούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων, η ρήτρα αμεροληψίας και σύγκρουσης συμφερόντων, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξετάσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

β. Στο άρθρο 43 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Το ύψος και κάθε σχετικό θέμα για την αποζημίωση των μελών του μητρώου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αποζημίωση της παρούσας δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015 και ειδικότερα στο άρθρο 21 αυτού.»

γ. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 καταργείται η υπ΄ αρ. 301783/ΥΔ3441/19.9.2017 (Β΄ 3389) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Η παρ. 10 του άρθρου 44 αντικαθίσταται ως εξής:«10. Οι διατάξεις του άρθρου 33 και των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 22 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 καταργείται και μετά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Για την αποζημίωση των μελών των μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η με α.π. 1394/334/Α3/5.3.2019 (ΥΟΔΔ 130) κοινή υπουργική απόφαση. Στις περιπτώσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων του παρόντος, στις οποίες κατά την κρίση του φορέα διαχείρισης οι διατάξεις της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αξιολόγησης, για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών αξιολόγησης για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του παρόντος, δύναται να εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις της παρ. 4.»

6. Στο άρθρο 48 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Οι διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, εκδίδονται από το αρμόδιο για την ανάθεση αυτής όργανο (αποφαινόμενο όργανο).»

7. Στον ν. 4314/2014 προστίθεται άρθρο 57Β, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 57Β

Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων

Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων του Δημοσίου για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει κατόπιν αιτήματος ή αντλεί κατά περίπτωση, τα απαραίτητα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ιδίως στοιχεία απασχόλησης προσωπικού από τη βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στοιχεία λειτουργίας δικαιούχων από βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και στοιχεία λειτουργίας εταιριών από το Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με την παροχή των αναγκαίων δεδομένων και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση των φορέων διαχείρισης στα στοιχεία.»

8. Στο τέλος του άρθρου 72Α του ν. 4314/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 22 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛΘ.»

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ