logo-print

Άρθρο 92 - Νόμος 4714/2020 - Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/07/2020

Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), προστίθεται παρ. 5α ως εξής:

«5.α. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 επιτρέπει την, μέχρι το οριζόμενο σε αυτή ανώτατο όριο κάλυψης, άπαξ προκαταβολή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. Ως πρόσθετη προϋπόθεση, προκύπτουσα από πρόσφατα επιβεβαιωμένα από ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ορίζεται ότι η προς διανομή περιουσία ανά είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης που αφορά σε κατά νόμο κλάδους ζωής υπολείπεται τουλάχιστον κατά 50% της συνολικής, αντίστοιχα ανά είδος και κλάδους, απαίτησης των δικαιούχων. Προς τον σκοπό αυτό, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κοινοποιεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, εντός το αργότερο τετραμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τις βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου. Η απόφαση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Μελών του, σύμφωνα με τις καταστατικές του διαδικασίες. Το ποσό της προκαταβολής εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής κατατίθεται σε ειδικό ελεύθερο λογαριασμό τής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης που ανοίγεται για τον σκοπό αυτό, πέραν των κειμένων διατάξεων και διατίθεται αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους της ως άνω Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Οι παρ. 3 και 6 του άρθρου 239 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) εφαρμόζονται αναλόγως. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή εκ μέρους του της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου.».

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ