logo-print

Άρθρο 94 - Νόμος 4714/2020 - Ρυθμίσεις σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και με τη συγχώνευση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/07/2020

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

1. Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί με το από 24-8-1999 π.δ. (Β΄ 1923), διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και του οργανισμού του και από τις διατάξεις των άρθρων 59 και 82 του ν. 4182/2013, κατά το μέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών του προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε τροποποίηση του Οργανισμού του.

2. Τα πρόσωπα της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του «Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου» Β.Δ. 26-7-1959 (ΦΕΚ Α΄ 153), που θα διορισθούν στη θέση των τριών παραιτηθέντων την 6η Ιουλίου 2017, ουδεμία υπέχουν ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν λαμβάνονται κατά αυτών ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για χρέη του ιδρύματος προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς του Δημοσίου που ανάγονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για διάστημα έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού τους.

3. Επιτρέπεται η με απόφαση των αντίστοιχων διοικητικών συμβουλίων συγχώνευση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» (Β.Δ., ΦΕΚ Α΄ 153/1959) με το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ΄Ιδρυμα Βούρου - Ευταξία» (Ν.Δ. 208/4-10-1973, ΦΕΚ Α΄ 273), χωρίς τη δημιουργία νέου ιδρύματος. Η συμφωνία συγχώνευσης απαιτείται να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Η συγχώνευση αυτή δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική υπόσταση (Ν.Δ. 208/4-10-1973) και τον σκοπό του ιδρύματος «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ΄Ιδρυμα Βούρου - Ευταξία».

4. Η περιουσία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» καταγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη της παρ. 3 και αποτελεί για το Ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ΄Ιδρυμα Βούρου - Ευταξία» κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, για την εκτέλεση ίδιων σκοπών του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου». Το κεφάλαιο αυτό διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου», σύμφωνα και με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4182/2013, κατά το μέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ΄Ιδρυμα Βούρου - Ευταξία», κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, ευθύνεται για τις υφιστάμενες κατά την συγχώνευση πάσης φύσεως οφειλές και νομίμως υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της δικής του περιουσίας. Πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης το Ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ΄Ιδρυμα Βούρου - Ευταξία» εξοφλεί και τις προς αυτό πάσης φύσεως οφειλές του Ίδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου». Σε κάθε περίπτωση από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο.

5. Η συμβολαιογραφική πράξη για τη συμφωνία συγχώνευσης και η μεταγραφή της απαλλάσσεται οποιασδήποτε αμοιβής και οποιωνδήποτε άλλων τελών και φόρων, υποκείμενη και στις δύο περιπτώσεις αποκλειστικώς και μόνο στα προβλεπόμενα πάγια τέλη. Η σύνταξη της συμβολαιογραφικής αυτής πράξης και η μεταγραφή της δεν απαιτούν την έκδοση και επισύναψη οποιουδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, που κατά νόμο απαιτείται για συγχωνεύσεις και για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτές ακίνητα οποιωνδήποτε άλλων νομικών προσώπων ή και περιουσιών.

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ερμηνεία ΚπολΔ (Άρθρα 904-1054)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ