logo-print

Άρθρο 107 - Νόμος 4727/2020 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού δύναται φορείς του δημοσίου τομέα να εξαιρούνται ή να προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους ή επιμέρους διατάξεων αυτού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται ο τρόπος πρόσβασης στα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα μέσα και οι όροι για την μελέτη των ηλεκτρονικών εγγράφων και την χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο της βεβαίωσης συνάφειας και της προέγκρισης τεχνικών δελτίων, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει των οποίων αυτές παρέχονται, καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων και περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ο ορισμός της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 10, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται τα μέτρα, οι εγγυήσεις και οι μηχανισμοί ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, η διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού, και ιδίως οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες ελέγχου αυτών, οι λόγοι αναστολής του, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 11, η διαδικασία έκδοσης του Π.Α., οι όροι και η διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα και για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων (ειδικούς τομεακούς αριθμούς) των φορέων του δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., τα ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση του Μητρώου Προσωπικού Αριθμού, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που τηρούν οι φορείς του δημοσίου τομέα που επεξεργάζονται τον Π.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υποχρεούται να διενεργήσει πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος την εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα τεχνικά θέματα, τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων, οι διαδικασίες που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή ένα σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από περισσότερους υπαλλήλουςλειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθμίδων, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και κάθε ειδικότερο θέμα για την ψηφιοποίηση και καταστροφή έντυπων εγγράφων, ο χρόνος αποθήκευσης των ηλεκτρονικών εγγράφων και η διαγραφή αυτών, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 13 σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 13.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικασίες για την ισχύ των εκτυπώσεων της παρ. 4 του άρθρου 14, οι διαδικασίες για την επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. ή δικηγόρο, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 14.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την επικύρωση της εκτύπωσης ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 15.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) κάθε φορέα και τον τρόπο αυθεντικοποίησης για τη χρήση τους.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), οι διαδικασίες και τα σχέδια διασύνδεσης με το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), η ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 18.

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισηςαρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε θέμα για την κατάθεση φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων και τον χρόνο αρχειοθέτησης αυτών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και τα μέσα με τα οποία καθίστανται ανώνυμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

14. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 23 και της έγκρισης αυτής, καθορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τις πλατφόρμες μέσω των οποίων παρέχονται οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 23.

15. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και την έκδοση διαπιστευτηρίων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η διαδικασία για την έκδοση διαπιστευτηρίων, οι όροι και οι διαδικασίες για την αυθεντικοποίηση των χρηστών, η διαδικασία παροχής εξουσιοδότησης από τον χρήστη σε τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήσεων για λογαριασμό του χρήστη και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 24 και 25.

16. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, καθώς και κάθε τεχνικό και ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 25.

17. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα.

18. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους όρους ασφαλείας για τη χρήση θυρίδων από τους χρήστες, τη διαδικασία και τους όρους πρόσβασης στις θυρίδες, τη διαδικασία επαλήθευσης του περιεχομένου εγγράφου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 27.

19. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το περιεχόμενο και ο τύπος τους, η λειτουργία κάθε ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διασύνδεσή της με την ΕΨΠ, καθώς και οι λεπτομέρειες για την ψηφιοποίηση κάθε διοικητικής διαδικασίας.

20. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε τεχνικό θέμα ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος επίδοσης ή κοινοποίησης με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενό του, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 29.

21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το Δημόσιο.

22. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα οι διαδικασίες αυτόματης και μη αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής, τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 30.

23. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αρωγό, όπου απαιτείται, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ως εθνική αρχή αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων, ρυθμίζονται οι τεχνικές, οι μέθοδοι, οι όροι ασφαλείας και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, την έκδοση δημοσίων εγγράφων και την εκπλήρωση αιτημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο από τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 31.

24. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φόροι, τα παράβολα, τα τέλη, τα ένσημα και τα χαρτόσημα που μπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι αποδιδόμενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς ηλεκτρονικής πληρωμής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο του αποδεικτικού πληρωμής και η διαδικασία επαλήθευσής του.

25. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν διενεργείται ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημόσιων φορέων.

26. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα πρότυπα, οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης, καθώς και οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα.

27. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων ψηφιακής προσβασιμότητας ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (on line) διοικητικές λειτουργίες, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.

28. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

29. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης κάθε οργανισμού του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ψηφιακής προσβασιμότητας, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων της παρούσας παραγράφου.

30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προγράμματα αυτά.

31. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται ειδικότερα τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

32. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, στους οποίους καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης στις συναλλαγές τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

33. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης, η έναρξη νέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 52.

34. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ειδικότερα τα ζητήματα αναστολής ισχύος και ανάκλησης των πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 54 και 55.

35. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 56 για την παραβίαση των διατάξεων υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

36. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 57, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.

37. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, οι Αρχές Εγγραφής και τα Εντεταλμένα Γραφεία, που συναπαρτίζουν την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) του άρθρου 58. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. εκδίδεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

38. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι τεχνικές παράμετροι και κάθε ειδικότερο θέμα για τις ασφαλείς διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 64.

39. Το τελικό ύψος των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64, συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτώνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

40. Οι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις για τα ανοικτά δεδομένα καθορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.

41. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού στις ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 80 του παρόντος, μπορεί να ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους φορείς του άρθρου 67 προς υποβοήθηση του έργου τους.

42. Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 εκτελεστικών πράξεων με αντικείμενο την εκπόνηση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς του Κεφαλαίου Ι’ και τον καθορισμό των ρυθμίσεων δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης των εν λόγω συνόλων δεδομένων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι εν λόγω ρυθμίσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 72.

43. Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού που, κατά περίπτωση, εποπτεύει την οικεία δημόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, εξειδικεύονται τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, στα οποία, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72, δεν εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας, εφόσον η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα οδηγούσε σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

44. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού μπορούν να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση να καθιστούν τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που εκδίδουν ή κατέχουν διαθέσιμα δωρεάν, εφόσον η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας από αυτούς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό τους ενόψει της υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η διάρκεια της ανωτέρω εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της οικείας εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

45. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων στα άρθρα των διατάξεων για τα ανοικτά δεδομένα, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 70. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου για τα ανοικτά δεδομένα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.

46. Με σκοπό την εναρμόνιση της αρχής της διαφάνειας με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανάλογα με το είδος της προς ανάρτηση πράξης δεν απαιτείται να αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

47. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων για την ψηφιακή διαφάνεια και το «Πρόγραμμα Διαύγεια», ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων, που κατά τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.

48. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 82.

49. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 83.

50. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης αυτής, τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι φορείς, και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια της διαδικασίας για τη διάθεση της Υπηρεσίας αυτής.

51. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ζητήματα διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, η λειτουργία και κάθε τεχνική λεπτομέρεια για το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 84.

52. Με απόφασή του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να επιλέγει άλλες τεχνολογικές λύσεις, εκτός των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, κατόπιν γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα του δημοσίου τομέα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την πολιτική υπολογιστικού νέφους για τους φορείς του δημόσιου τομέα.

53. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται η πολιτική χρήσης των υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς αυτούς.

54. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (GCloud) και των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (HCloud) και καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και τις απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.

55. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές και η μορφή τήρησης του μητρώου της παρ. 1 του άρθρου 88 και οι διαδικασίες πρόσβασης και διάθεσης του περιεχομένου του.

56. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο GCloud, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.

57. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 88. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά της διαχείρισης, των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς των φορέων του δημοσίου τομέα.

58. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήματα τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, η διαδικασία καταχώρισης των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 89.

59. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία καταχώρισης των διοικητικών διαδικασιών στο Μητρώο Διαδικασιών, η υποβολή αναφορών και προτάσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικότερα θέματα για την τήρηση του Μητρώου Διαδικασιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 90.

60. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικτυακών τόπων στο Μητρώο Δικτυακών Τόπων του άρθρου 91 και ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η διασύνδεσή του άλλα Μητρώα του Δημόσιου Τομέα.

61. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης το χρονικό διάστημα των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 92 δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη. Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 92 για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, εφόσον στις προτάσεις τους, που έχουν ήδη επιλεγεί για επένδυση από την Εταιρεία του άρθρου 93, περιλαμβάνεται αίτημα για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος ραδιοφάσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία του άρθρου 93 ενημερώνει κατά περίπτωση τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του παραχωρεί το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στη συγκεκριμένη εταιρεία, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.

62. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92, σε πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Με όμοια απόφαση ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κατά την παρούσα παράγραφο και την παρ. 5 του άρθρου 92.

63. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φορέων της παρ. 8 του άρθρου 92 για τη συμμετοχή τους στα πιλοτικά προγράμματα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

64. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

65. Με απόφαση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

66. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 96.

67. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη.

68. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 99. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 99, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των φορέων του δημοσίου τομέα, για λόγους που έγκεινται σε έλλειψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για τη χρήση άλλων μέσων ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, να ορίζονται οι απαιτήσεις και τα τεχνικά ζητήματα για τη χρήση τηλεομοιοτυπίας από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

69. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παραταθεί η ημερομηνία μεταφοράς των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων της παρ. 1 του άρθρου 105.

70. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλονται οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 106.