logo-print

Άρθρο 108 - Νόμος 4727/2020 - Καταργούμενες διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).

2. Το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).3. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).

4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263).

5. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/ 2010 (Α΄ 112).

6. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).7. Το πρώτο εδάφιο της περ. κε΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

8. Τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

9. Η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/ 2016 (Α΄ 94).

10. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19).

11. Τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

12. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

13. Τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

14. Το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

15. Το π.δ. 150/2001 (Α΄ 150).

16. Τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).

17. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β΄ 4396).

18. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η προσημείωση υποθήκης Μετά τους ν. 4842/2021 και 4871/2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

send