logo-print

Άρθρο 120 - Νόμος 4727/2020 - Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η γενική άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησής τους, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121 ή των δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 154 και 202, μόνο έπειτα από χορήγηση γενικής άδειας.

3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς γενικής άδειας μπορεί να απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η υποβολή δήλωσης καταχώρισης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης δεν απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη γενική άδεια. Μετά την κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, μια επιχείρηση εκκινεί δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Μέρους σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.

4. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παρ. 3 περιορίζεται στην απλή υποβολή δήλωσης φυσικού ή νομικού προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή του να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και στην υποβολή των ελάχιστων πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται, ώστε ο BEREC και η Ε.Ε.Τ.Τ. να έχουν τη δυνατότητα τήρησης μητρώου ή καταλόγου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύει ο BEREC συγκροτεί το ως άνω Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, καθώς και τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση καταχώρισης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες περιορίζονται:

α) στο όνομα του παρόχου,

β) στο νομικό καθεστώς, τη μορφή και τον αριθμό μητρώου του παρόχου, στην περίπτωση που ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο στην Ε.Ε.,

γ) στη γεωγραφική διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του παρόχου στην Ε.Ε., αν υπάρχει, και, κατά περίπτωση, του τυχόν δευτερεύοντος υποκαταστήματος σε κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει,

δ) στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του παρόχου, κατά περίπτωση, ο οποίος σχετίζεται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

ε) στον υπεύθυνο επικοινωνίας και στα στοιχεία επικοινωνίας,

στ) σε σύντομη περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται,

ζ) στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ε.Ε., καιη) στην προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Δεν επιβάλλονται πρόσθετες ή χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί, με ηλεκτρονικά μέσα, στον BEREC, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε κοινοποίηση που λαμβάνει. Οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τις 21 Δεκεμβρίου 2020 προωθούνται στον BEREC έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική άδεια, τους όρους αυτής και το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζεται επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς γενικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης καταχώρισης, καθώς και του περιεχομένου και της μορφής της δήλωσης καταχώρισης. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν:α) η μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες,

β) η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η χρήση συχνοτήτων από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό, και

γ) τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6. Εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 120 έως 127, η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.

send