logo-print

Άρθρο 121 - Νόμος 4727/2020 - Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Η γενική άδεια για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης μπορούν να υπάγονται μόνον στους όρους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω όροι είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, οι εν λόγω όροι διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του και είναι σύμφωνοι με τα άρθρα 153 και 159 και, στην περίπτωση των δικαιωμάτων χρήσης για πόρους αριθμοδότησης, είναι σύμφωνοι με το άρθρο 202.

2. Οι ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες ενδεχομένως επιβάλλονται στις επιχειρήσεις παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει της παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 και των άρθρων 170, 176 και 191 ή στους εντεταλμένους να παρέχουν Kαθολική Yπηρεσία βάσει του παρόντος νόμου είναι νομικά διακριτές από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της γενικής άδειας. Για να επιτυγχάνεται διαφάνεια, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιβολή των εν λόγω ειδικών υποχρεώσεων σε επιμέρους επιχειρήσεις αναφέρονται στη γενική άδεια.

3. Η γενική άδεια περιλαμβάνει μόνο ειδικούς για τον εν λόγω τομέα όρους, οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρη A΄, Β΄ και Γ΄ και δεν επαναλαμβάνει όρους που ισχύουν για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων του ελληνικού ή ενωσιακού δικαίου.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επαναλαμβάνει τους όρους της γενικής άδειας, όταν παρέχει το δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης.