logo-print

Άρθρο 126 - Νόμος 4727/2020 - Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιήσει δικαιώματα, όρους και διαδικασίες που αφορούν γενικές άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης ή δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών, μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατά αναλογικό τρόπο, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της γενικής άδειας, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. εγγράφως ή διενεργείται δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 131, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να περιοριστεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που αφορά στην τροποποίηση δικαιωμάτων, όρων και διαδικασιών που αφορούν γενικές άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης ή δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών, μαζί με τους σχετικούς λόγους, κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.