logo-print

Άρθρο 129 - Νόμος 4727/2020 - Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Με την επιφύλαξη τυχόν πληροφοριών που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 128 και των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει ελληνικού δικαίου πλην της σχετικής με τη γενική άδεια, η Ε.Ε.Τ.Τ μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τη γενική άδεια, τα δικαιώματα χρήσης ή τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121. Το ως άνω αίτημα είναι αναλογικό και δικαιολογείται αντικειμενικά ιδίως για:

α) τον συστηματικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με τον όρο 1 του Μέρους Α΄, με τους όρους 2 και 6 του Μέρους Δ΄ και με τους όρους 2 και 7 του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121,

β) τον κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με όρους όπως καθορίζονται στο Παράρτημα I, σε περίπτωση κατάθεσης μιας καταγγελίας ή όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει άλλους λόγους να αμφισβητεί τη συμμόρφωση με έναν όρο ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτοβούλως έρευνα,

γ) τη διεξαγωγή διαδικασιών και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης,

δ) τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,

ε) την αντιπαραβολή σαφώς καθορισμένων στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων ή μελετών,

στ) τη διεξαγωγή αναλύσεων της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τις αγορές του επόμενου σταδίου ή αγορές λιανικής που συνδέονται ή σχετίζονται με τις αγορές που υπόκεινται σε ανάλυση αγοράς,

ζ) τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος και των πόρων αριθμοδότησης,

η) την αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές, στην εδαφική κάλυψη, στη διαθέσιμη για τους τελικούς χρήστες συνδεσιμότητα ή στον ορισμό περιοχών δυνάμει του άρθρου 130,

θ) τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών,

ι) την ανταπόκριση σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από τον BEREC.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄ και δ΄ έως ι΄ δεν απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά.

2. Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτού, καθώς και τη συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις κάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τον έλεγχό τους.

3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παρ. 1, τις ενημερώνει σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δεν επαναλαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί από τον BEREC, δυνάμει του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, όταν ο BEREC έχει θέσει στη διάθεσή της τις πληροφορίες που έλαβε.

send