logo-print

Άρθρο 131 - Νόμος 4727/2020 - Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 134 ή 135 ή στην παρ. 8 του άρθρου 140, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλες αρμόδιες αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή προτίθενται να προβλέψουν περιορισμούς σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 153, και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα υποβολής σχολίων - παρατηρήσεων επί του σχεδίου μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, για θέματα του παρόντος Μέρους.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 143, οι σε αυτό οριζόμενες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την RSPG, κατά τον χρόνο της δημοσιοποίησης, σχετικά με κάθε σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει του άρθρου 163, και αφορά τη χρήση ραδιοφάσματος για την οποία έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών («ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες»).

3. Η δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται στην παρ. 1 διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία που καθορίζεται με απόφασή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για τον σκοπό αυτόν, εκδίδει, με κανονιστική της πράξη, Κανονισμό που ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους ελληνικούς κανόνες σχετικά με το εμπορικό απόρρητο. Προς τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν δημόσιες διαβουλεύσεις με περιεχόμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους, ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ.