logo-print

Άρθρο 137 - Νόμος 4727/2020 - Κυρώσεις (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 138 διοικητικές κυρώσεις.

2. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 130, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις περιπτώσεις γεωγραφικών ερευνών που αυτό διεξάγει, διαπιστώσει ότι επιχείρηση ή δημόσια αρχή παρέχει παραπλανητικές, εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να επιβάλει σε αυτούς τις οριζόμενες στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 κυρώσεις. Κατά την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον η συμπεριφορά της επιχείρησης ή της δημόσιας αρχής είχε αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και, ιδιαίτερα, κατά πόσον σε αντίθεση με τις αρχικά παρασχεθείσες πληροφορίες ή τυχόν επικαιροποίηση αυτών η επιχείρηση ή η δημόσια αρχή είτε ανέπτυξε, επέκτεινε ή αναβάθμισε δίκτυο είτε δεν έχει αναπτύξει δίκτυο, και δεν έχει αιτιολογήσει αντικειμενικά αυτήν την αλλαγή του σχεδίου.

send