logo-print

Άρθρο 143 - Νόμος 4727/2020 - Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή η Ε.Ε.Τ.Τ. σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 163, σε σχέση με ραδιοφάσμα για το οποίο έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 (L 108), προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 131, την RSPG σχετικά με τυχόν σχέδιο μέτρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 163 και γίνεται αναφορά στο αν και πότε υπάρχει η πρόθεση να ζητηθεί από τη RSPG να συγκαλέσει φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους. Κατά τη διαβίβαση των στοιχείων προς τη RSPG, θα πρέπει να επισημαίνεται ο τυχόν εμπιστευτικός χαρακτήρας μέρους ή του συνόλου αυτών.

2. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επεξηγεί με ποιον τρόπο το σχέδιο μέτρου:

α) προάγει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, καθώς και τον ανταγωνισμό, μεγιστοποιεί τα οφέλη για τον καταναλωτή και επιτυγχάνει, σε γενικές γραμμές, τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 111, 153, 154 και 155, καθώς και στις Αποφάσεις 676/2002/ΕΚ και 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81),

β) διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και

γ) διασφαλίζει σταθερές και προβλέψιμες επενδυτικές συνθήκες για τους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του ραδιοφάσματος κατά την ανάπτυξη δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, εφόσον αιτιολογείται, να αιτηθεί να συγκληθεί εκ νέου το φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στην RSPG να εγκρίνει έκθεση σχετικά με το πώς υλοποιεί το σχέδιο μέτρου τους στόχους της παρ. 4 του άρθρου 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

5. Μετά το φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στην RSPG να εγκρίνει γνώμη για το σχέδιο μέτρου.

6. Στα φόρουμ αξιολόγησης του παρόντος άρθρου συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για όλες τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

send