logo-print

Άρθρο 154 - Νόμος 4727/2020 - Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη χρήση ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης, βάσει γενικών αδειών και περιορίζει τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα δικαιώματα είναι αναγκαία για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης ενόψει της ζήτησης και λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίζονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει τους όρους για τη χρήση ραδιοφάσματος στο πλαίσιο της γενικής άδειας. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ραδιοφάσματος,

β) την ανάγκη προστασίας έναντι των επιβλαβών παρεμβολών,

γ) την κατά περίπτωση ανάπτυξη αξιόπιστων όρων μερισμού του ραδιοφάσματος,

δ) την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των επικοινωνιών η υπηρεσιών,

ε) τους στόχους γενικού συμφέροντος όπως καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο,

στ) την ανάγκη να διαφυλάσσεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.

Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν εξετάζει εάν θα εκδώσει γενικές άδειες ή θα χορηγήσει μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης για το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά μέτρα εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ, επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα επιβλαβών παρεμβολών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. Κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιτρέπει τη χρήση του ραδιοφάσματος, βάσει συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που ενδέχεται να έχουν στον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την είσοδο στην αγορά οι διάφοροι συνδυασμοί γενικών αδειών και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης και οι σταδιακές μεταφορές από τη μία κατηγορία στην άλλη.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιορισμοί της χρήσης ραδιοφάσματος λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση επιβλαβών παρεμβολών, προκειμένου να επιβάλεται το λιγότερο επαχθές καθεστώς αδειοδότησης.

2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την

παρ. 1, με στόχο τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, θα πρέπει με αυτή να καθορίζονται σαφώς οι όροι για την κοινή χρήση του ραδιοφάσματος. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να διευκολύνουν την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

send