logo-print

Άρθρο 157 - Νόμος 4727/2020 - Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Σε περίπτωση που χορηγείται άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος μέσω μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για περιορισμένη χρονική περίοδο, το δικαίωμα χρήσης χορηγείται για περίοδο κατάλληλη ως προς τους στόχους που επιδιώκονται σύμφωνα με το άρθρο 163, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, καθώς και, ειδικότερα, η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και να προάγονται η καινοτομία και οι αποδοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη κατάλληλης περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης.

2. Σε περίπτωση που χορηγούνται μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για τα οποία έχουν θεσπιστεί οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών («ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες») για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα για τους κατόχους των δικαιωμάτων για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών όσον αφορά τους όρους για επένδυση σε υποδομές που βασίζονται στην εν λόγω χρήση ραδιοφάσματος, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων όπως αναφέρονται στην παρ. 1. Οι ρυθμίσεις με βάση το παρόν άρθρο εμπίπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, στην τυχόν τροποποίηση των όρων που συνοδεύουν τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 126. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και προβλέπουν, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο κατάλληλη παράτασή τους, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Τα γενικά κριτήρια για την παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης καθίστανται διαθέσιμα με διαφανή τρόπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη χορήγησή τους, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 163. Τα γενικά αυτά κριτήρια αφορούν:

α) την ανάγκη να διασφαλιστούν η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του συγκεκριμένου ραδιοφάσματος, τους στόχους που επιδιώκονται βάσει των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 153 ή την ανάγκη επίτευξης στόχων γενικού συμφέροντος σε σχέση με τη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της άμυνας και

β) την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού.

Το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος ενός μεμονωμένου δικαιώματος χρήσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί αντικειμενική και μελλοντοστραφή αξιολόγηση των γενικών κριτηρίων που προβλέπονται για την παράταση της διάρκειας του εν λόγω δικαιώματος χρήσης λαμβάνοντας υπόψη της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει λάβει μέτρα επιβολής λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης δυνάμει του άρθρου 138, χορηγεί την παράταση της διάρκειας του δικαιώματος χρήσης, εκτός εάν καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η εν λόγω παράταση δεν πληροί τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον κάτοχο του δικαιώματος για το αν μπορεί να του χορηγηθεί παράταση της διάρκειας του δικαιώματος χρήσης. Εάν η εν λόγω παράταση δεν πρόκειται να χορηγηθεί, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει το άρθρο 156 για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για τη συγκεκριμένη ζώνη ραδιοφάσματος. Τυχόν μέτρα που λαμβάνονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι αναλογικά, αμερόληπτα, διαφανή και αιτιολογημένα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 131, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις για οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου δυνάμει του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 127 και 138. Κατά τον καθορισμό των τελών για τα δικαιώματα χρήσης, λαμβάνεται υπόψη ο μηχανισμός που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

3. Όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την παρ. 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ιδιαιτέρως προβληματική ή απούσα και η παρέκκλιση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρ. 2 του άρθρου 153,

β) για συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα έργα,

γ) για πειραματική χρήση,

δ) για χρήσεις ραδιοφάσματος που, σύμφωνα με τις

παρ. 4 και 5 του άρθρου 153, μπορούν να συνυπάρξουν με ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ή

ε) για εναλλακτική χρήση του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 153.

4. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης που καθορίζεται στο παρόν άρθρο μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη λήξη της διάρκειας των δικαιωμάτων σε μία ή περισσότερες ζώνες.

5. Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 115, δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

send