logo-print

Άρθρο 159 - Νόμος 4727/2020 - Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και του μελλοντικού δικαιούχου. Η υποβολή αιτήματος μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης, καθώς και η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η συμφωνία μεταβίβασης δημοσιοποιούνται με τρόπο που δεν θίγει την εμπιστευτικότητα τυχόν επιχειρηματικών στοιχείων που περιλαμβάνουν. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος της επιχείρησης χορηγήθηκαν καταρχάς δωρεάν ή εκχωρήθηκαν για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη χορήγησης ή εκχώρησής τους.

2. Σε περίπτωση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, κάθε μεταβίβαση ή χρονομίσθωση θα πρέπει να συμμορφώνεται με την εναρμονισμένη χρήση.

3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εφόσον διατηρούνται οι αρχικοί όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού, ιδίως του άρθρου 160, η Ε.Ε.Τ.Τ.:

α) υποβάλλει τις μεταβιβάσεις και τις χρονομισθώσεις στην κατά το δυνατό λιγότερο επαχθή διαδικασία,

β) δεν αρνείται τη χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, όταν ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραμείνει υπεύθυνος για την τήρηση των αρχικών όρων που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης,

γ) δεν αρνείται τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εκτός εάν υπάρχει τεκμηριωμένος κίνδυνος ο νέος κάτοχος να μην είναι σε θέση να τηρήσει τους αρχικούς όρους για το δικαίωμα χρήσης. Οποιαδήποτε διοικητική επιβάρυνση επιβάλλεται σε επιχειρήσεις σε σχέση με την επεξεργασία αίτησης για τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος συμμορφώνεται με το άρθρο 124. Οι περ. α΄, β΄ και γ΄ δεν θίγουν την αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ανά πάσα στιγμή, έναντι τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, εξετάζοντας εγκαίρως κάθε αίτημα προσαρμογής των όρων που συνοδεύουν τα δικαιώματα και μεριμνώντας ώστε τα εν λόγω δικαιώματα ή το σχετικό ραδιοφάσμα να μπορούν, κατά το δυνατόν, να διαχωρίζονται ή να επιμερίζονται.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης:

α) ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί όσες από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κατ’ αρχήν χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα κρίνονται αναγκαίες λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων, την ανάπτυξη των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισμού,

β) εφόσον πρόκειται για ραδιοφάσμα που υπόκειται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται τροποποίηση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 163 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης απόφασης που έχει εκδοθεί βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, ακολουθείται κατ’αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 163. Ενόψει οποιασδήποτε μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, στην επίσημη ιστοσελίδα της σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν εμπορεύσιμα μεμονωμένα δικαιώματα κατά τη δημιουργία των δικαιωμάτων και τηρεί τις λεπτομέρειες αυτές όσο υφίστανται τα δικαιώματα.

4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.

5. Με απόφαση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν απαιτείται η έγκρισή της για τη μεταβίβαση ή τη χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, αλλά μόνο κοινοποίηση σε αυτήν και δημοσιοποίηση τόσο της πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει ή να χρονομισθώσει δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος όσο και της ίδιας της μεταβίβασης.

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, δύνανται να μεταβιβάζονται και οι σχετιζόμενες άδειες κατασκευών κεραιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

send