logo-print

Άρθρο 161 - Νόμος 4727/2020 - Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., προκειμένου να συντονίζεται η χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ε.Ε. λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων των εθνικών αγορών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μίας ή, κατά περίπτωση, περισσότερων κοινών ημερομηνιών έως τις οποίες πρόκειται να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση συγκεκριμένου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος.

2. Όταν έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ για να καταστεί δυνατή η χρήση του ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω ραδιοφάσματος το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τριάντα (30) μήνες μετά την έγκριση του εν λόγω μέτρου, ή το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάκληση τυχόν απόφασης με την οποία επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει υπό την επιφύλαξη της Απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (L 138) και τυχόν άλλων νομοθετικών πράξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στον βαθμό που αιτιολογείται από περιορισμό της χρήσης της συγκεκριμένης ζώνης με βάση τον στόχο γενικού συμφέροντος που αναφέρεται στην περ. α΄ ή δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 153,

β) στην περίπτωση ανεπίλυτων ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε επιβλαβείς διασυνοριακές παρεμβολές με χώρες εκτός Ε.Ε., υπό τον όρο ότι έχει ζητηθεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, η συνδρομή της Ε.Ε. δυνάμει του της παρ. 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,

γ) για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και άμυνας ή

δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.Η καθυστέρηση αυτή επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη στον βαθμό που απαιτείται και έως τριάντα (30) μήνες σε περίπτωση που:

α) υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε επιβλαβείς διασυνοριακές παρεμβολές, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 136,

β) είναι αναγκαίο και περίπλοκο να διασφαλιστεί η τεχνική μετάβαση υφιστάμενων χρηστών της εν λόγω ζώνης.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης βάσει της παρ. 3 ή 4, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους.

send