logo-print

Άρθρο 167 - Νόμος 4727/2020 - Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Η διαπραγμάτευση μεταξύ επιχειρήσεων για επίτευξη τεχνικών και εμπορικών συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στην Ελληνική Επικράτεια όταν ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση σε αυτήν, εφόσον δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκμεταλλεύεται δίκτυο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 222, νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα, τα οποία απαιτούν από τις επιχειρήσεις, όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν, σε διαφορετικές επιχειρήσεις, διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναμες υπηρεσίες, ή μέτρα που επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τις όντως παρεχόμενες υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης, παύουν να εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο Παράρτημα I.

send