logo-print

Άρθρο 168 - Νόμος 4727/2020 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 123, υποχρέωση να διαπραγματεύονται μεταξύ τους τη διασύνδεση με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, προκειμένου να διασφαλίζουν παροχή και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό όρους και προϋποθέσεις συμβατές με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 169, 170 και 176.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 129, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν πληροφορίες από άλλη επιχείρηση πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης οφείλουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να τηρούν πάντοτε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μεταδόθηκαν ή αποθηκεύτηκαν. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν τις ληφθείσες πληροφορίες σε κανένα άλλο μέρος, ιδίως σε άλλες υπηρεσίες, θυγατρικές ή εταίρους, στους οποίους θα μπορούσαν να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

3. Οι διαπραγματεύσεις δύνανται να διεξάγονται και μέσω ουδέτερων διαμεσολαβητών, όταν αυτό επιβάλουν οι συνθήκες ανταγωνισμού, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. Προς τον σκοπό αυτόν, τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πλήρη φάκελο με τα σχετικά προς τεκμηρίωση στοιχεία.

send