logo-print

Άρθρο 170 - Νόμος 4727/2020 - Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα II, Μέρος I εφαρμόζονται όσον αφορά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν με τις αρχές του ως άνω Παραρτήματος II.

2. Όταν, ως επακόλουθο ανάλυσης της αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 175, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν κατέχουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους όσον αφορά τις εν λόγω επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 131 και 140, μόνο εφόσον:

α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και στα κανάλια και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 222 δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και

β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις ακόλουθες αγορές δεν θα επηρεάζονταν δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση:

βα) λιανικών υπηρεσιών ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και

ββ) συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών. Στα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων, παρέχεται κατάλληλη χρονική περίοδος προειδοποίησης.

3. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλει υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης.

4. Παρά την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 175 για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι