logo-print

Άρθρο 185 - Νόμος 4727/2020 - Λειτουργικός διαχωρισμός (άρθρο 77 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσήκουσες υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 177 έως 182 απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς παραμένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, μπορεί κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 176, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χονδρική παροχή συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας, με τα ίδια χρονοδιαγράμματα, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που όσον αφορούν τα επίπεδα τιμών και υπηρεσιών, καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.

2. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο περιλαμβάνει:

α) αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει της παρ. 1,

β) αιτιολογημένη εκτίμηση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές αποτελεσματικού και βιώσιμου ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι ελάχιστες ή μηδαμινές,

γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην επιχείρηση, ιδίως στο εργατικό δυναμικό της διαχωρισμένης επιχείρησης και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει, καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, και σε άλλους συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένου, ιδίως του αναμενόμενου αντίκτυπου στον ανταγωνισμό και ενδεχόμενων επακόλουθων επιπτώσεων για τους καταναλωτές,

δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή θα αποτελούσε το πλέον αποτελεσματικό μέσο επιβολής διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προσδιοριζόμενων προβλημάτων του ανταγωνισμού ή περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς.

3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως, το νομικό καθεστώς της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας,

β) προσδιορισμό των πάγιων στοιχείων της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας, καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προμηθεύει η εν λόγω οντότητα,

γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται από τη χωριστή επιχειρηματική οντότητα και την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων,

δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις,

ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως έναντι άλλων συμφεροντούχων,

στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, που περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης. Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για το εν λόγω σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισμένη ανάλυση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 175. Με βάση την εν λόγω ανάλυση, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 131 και 140.

4. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177 έως 182 σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 175 ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

send