logo-print

Άρθρο 189 - Νόμος 4727/2020 - Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές (άρθρο 81 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 175 κοινοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. εκ των προτέρων και εγκαίρως για τη χρονική στιγμή κατά την οποία σχεδιάζουν να παροπλίσουν ή να αντικαταστήσουν με νέα υποδομή μέρη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων για τη λειτουργία δικτύου χαλκού παραδοσιακών υποδομών, που υπόκεινται σε υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 176 έως 188.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι η διαδικασία παροπλισμού ή αντικατάστασης περιλαμβάνει διαφανές χρονοδιάγραμμα και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης χρονικής περιόδου προειδοποίησης για τη μετάβαση, και καθορίζει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προϊόντων τουλάχιστον συγκρίσιμης ποιότητας που παρέχουν πρόσβαση στις αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου που υποκαθιστούν τα αντικατεστημένα στοιχεία, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. Όσον αφορά τα πάγια στοιχεία που προτείνονται για παροπλισμό ή αντικατάσταση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να άρει τις υποχρεώσεις αφού βεβαιωθεί, ότι ο πάροχος πρόσβασης:

α) έχει καθορίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εναλλακτικού προϊόντος πρόσβασης τουλάχιστον συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνη που ήταν διαθέσιμη με τη χρήση των παραδοσιακών υποδομών, η οποία να καθιστά δυνατή στους αιτούντες πρόσβαση την πρόσβαση στους ίδιους τελικούς χρήστες, και

β) έχει συμμορφωθεί με τους όρους και τη διαδικασία που κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η άρση αυτή εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131, 140 και 141.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη διαθεσιμότητα ρυθμιζόμενων προϊόντων που επιβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε σχέση με τις αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 175 και 176.

send