logo-print

Άρθρο 222 - Νόμος 4727/2020 - Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μπορούν να επιβάλλονται εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος», για τη μετάδοση συγκεκριμένων καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και συνδεδεμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) που υποστηρίζουν δεδομένα, σε επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη διανομή καναλιών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των δικτύων και των υπηρεσιών αυτών τα χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον όταν είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων γενικού συμφέροντος και είναι αναλογικές και διαφανείς.

2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 επανεξετάζονται ανά πενταετία από την έκδοσή τους.

3. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις υποχρεώσεις της παρ. 1, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου, για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Υπουργού με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι σε παρόμοιες περιστάσεις δεν γίνονται διακρίσεις στη μεταχείριση παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για τον υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης.

send