logo-print

Άρθρο 227 - Νόμος 4727/2020 - Ζητήματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής επί μέρους υπηρεσίες: α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων. β) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 χιλιογράμμων, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ. γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης ενδεχόμενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έπειτα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Η καθολική υπηρεσία δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές ή/και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να αποτυπώνει διακριτά τις εν λόγω υπηρεσίες στο κοστολογικό του σύστημα, το οποίο εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.».

2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 προστίθενται παρ. 11 και 12 ως εξής:

«11. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει δυνατότητα ιχνηλάτησης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής υπηρεσίας ως πρόσθετη ειδική διαχείριση. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης των ταχυδρομικών αντικειμένων περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) Μία (1) σάρωση του ταχυδρομικού αντικειμένου κατά την κατάθεσή του σε κατάστημα, αγροτικό διανομέα, πρακτορείο ή θυρίδα Κέντρου Διαλογής. β) Μία (1) σάρωση κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης δύναται να προσφέρεται με βεβαίωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα είναι διαθέσιμη με ηλεκτρονικά μέσα. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης ενός ταχυδρομικού αντικειμένου για το διασυνοριακό ταχυδρομείο εξαρτάται από τη δυνατότητα υποστήριξης της υπηρεσίας αυτής στη χώρα προορισμού του αντικειμένου.

12. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού γραμματοσήμου.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2021. Για το μεταβατικό στάδιο, ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αρ. 697/129/18.7.2013 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β΄ 2016). Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στη συνέχεια σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Από το επαληθευμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2021 ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) πριν από την οριστική επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τα έτη 2017 και 2018, εφόσον η Αρχή εκτιμά, ότι το σχετικό κόστος υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικώνοικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Για το έτος 2020 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους. Για το έτος 2021 το ανωτέρω ποσό ή μέρος αυτού μπορεί να κατατεθεί και εντός του έτους 2020 στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2018, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2021 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν, ωστόσο, το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους. Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015.».

4. Η παρ. 1 ισχύει από 1ης.1.2021 και η παρ. 2 ισχύει από 1ης.7.2021.