logo-print

Άρθρο 54 - Νόμος 4727/2020 - Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει δικαίωμα να αναστείλει την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασμένα δεδομένα ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωματωμένο στο πιστοποιητικό δημόσιο κλειδί να χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.

γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.

δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της διαταγής στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

3. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την αναστολή ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Η χρήση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως συνέπεια την προσωρινή μη ισχύ του πιστοποιητικού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή.

5. Η αναστολή ισχύς εγκεκριμένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ των προσώπων της παρ. 2 και με την καταχώριση αυτής στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της προσωρινής διαταγής που διέταξε την αναστολή ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση το πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.

send