logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4727/2020 - Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχημα- τισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Συντονιστική Επιτροπή), η οποία έχει ως αποστολή της τον συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων της στο σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολομέλεια και Τμήματα. Στην Ολομέλεια, η οποία αποτελείται από όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης, προεδρεύει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απόφαση του οποίου ορίζεται ο αναπληρωτής του. Τα Τμήματα καθορίζονται ανά τομείς πολιτικής με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων του άρθρου 8, επικεφαλής φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονεςιδιώτες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με την απόφαση συγκρότησης των Τμημάτων καθορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.

3. Η Ολομέλεια συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Τα Τμήματα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας ή τον αναπληρωτή του όποτε κριθεί απαραίτητο.

4. Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση πλην των ιδιωτώνεμπειρο στους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

send