logo-print

Άρθρο 89 - Νόμος 4727/2020 - Μητρώο Διαλειτουργικότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) δημιουργείται και τηρείται Μητρώο Διαλειτουργικότητας με σκοπό τη διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) φορέων του δημοσίου τομέα. Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον για τα εξής: (α) την εφαρμογή ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και προτύπων διαλειτουργικότητας, (β) τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των φορέων του δημόσιου τομέα, (γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (δ) τον τεχνικό σχεδιασμό σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται να προβαίνουν στην καταχώριση στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν από την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. συντονίζει τις ενέργειες των φορέων και μεριμνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες.

3. Η καταχώριση κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την απόδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας και την κατηγοριοποίησή της σε συγκεκριμένο τομέα ανάλογα με το είδος των διακινούμενων δεδομένων.

send