logo-print

Άρθρο 94 - Νόμος 4727/2020 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/09/2020

1. Το «Tαμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 93, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).

2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000) από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000) επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:

α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων,

γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ. β΄, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών, εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α΄, β΄ και γ΄, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, και

δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.6. Kατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).

send