logo-print

Άρθρο 14 - Νόμος 4745/2020 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4194/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο έλεγχος των πεπραγμένων του.

β) Η ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και η έγκριση του απολογισμού και της ετήσιας εισφοράς των δικηγόρων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η καθιέρωση ειδικών εισφορών και ο καθορισμός του σκοπού για τον οποίο θα διατεθούν. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συλλόγου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

δ) Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της.

2. Ειδικά για τους Δικηγορικού ς Συλλό γους Αθηνώ ν, Θεσσαλονί κης και Πειραιά , οι αρμοδιό τητες των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 ανατί θενται στο Διοικητικό Συμβού λιο, εφό σον το τελευταί ο αποφασί σει σχετικά , με πλειοψηφί α τριών πέμπτων του ό λου αριθμού των μελώ ν του Διοικητικού Συμβουλί ου.».