logo-print

Άρθρο 47 - Νόμος 4745/2020 - Αύξηση οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4129/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) τροποποιείται και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Οργανικές θέσεις

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) εννέα (9) Αντιπροέδρους,

γ) τριάντα επτά (37) Συμβούλους,

δ) σαράντα επτά (47) Παρέδρους και

ε) σαράντα πέντε (45) Εισηγητές - δόκιμους Εισηγητές.

2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν επίσης ένας (1) Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ένας (1) Επίτροπος της Επικρατείας με βαθμό Αντιπροέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρεις (3) Αντεπίτροποι της Επικρατείας.».

send