logo-print

Άρθρο 78 - Νόμος 4745/2020 - Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 (Α΄ 225) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, μισθωτοί και πρόσκαιρα άνεργοι, είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή σε αυτά, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ως τουριστικές επιχειρήσεις νοούνται αυτές που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 14. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Δ1Ε/Φ. 103/2/24.6.1981 (Β΄ 389) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας.».

send