logo-print

Άρθρο 86 - Νόμος 4745/2020 - Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντί- δας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/11/2020

1. Για χρονικό διάστημα έως και την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, δύναται να παραχωρούνται άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς από τον κορωνοϊό COVID19 και έως την 28η.2.2021 προς τον σκοπό αποφυγής της πλήρους αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ιδιωτικών παρόχων υγείας δύναται να διατίθενται επιμέρους χώροι ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID19. Η διάθεση των ανωτέρω διενεργείται με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, με αναφορά των χώρων του διατιθέμενου προσωπικού για τη λειτουργία τους και του χρονικού διαστήματος διάθεσής τους και τελεί υπό τον όρο της αποδοχής της διάθεσης από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο της έγγραφης πράξης αποδοχής του, ορίζει το χρονικό διάστημα χρήσης της εγκατάστασης και του διατιθέμενου προσωπικού, τη σκοπούμενη χρήση του για τη νοσηλεία ασθενών ακόμα και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην άδεια λειτουργίας του διατιθέμενου χώρου. Σε περίπτωση διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών σε χώρο εκτός των χώρων του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, και συγκεκριμένα σε χώρους δημόσιων νοσοκομείων και πάσης φύσεως αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοϊό, η δήλωση διάθεσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των διατιθέμενων εργαζομένων για την κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία, εκτός του χώρου εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο προσωπικό εξακολουθεί να μισθοδοτείται από τον ιδιώτη πάροχο για το χρονικό διάστημα παραχώρησής του για κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν τον τρόπο αποζημίωσης των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας οι οποίοι διαθέτουν κατά τα ανωτέρω τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό τους για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19, τον τρόπο διάθεσης των διατιθέμενων χώρων και διοίκησης του διατιθέμενου προσωπικού, τυχόν πρόσθετες παροχές προς το απασχολούμενο κατά τα ανωτέρω διατιθέμενο προσωπικό, καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα.