logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4760/2020 - Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 101 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 101

Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.

γ) Τμήμα Λογιστηρίου.δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

αα) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό,

αβ) η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου,

αγ) η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

αδ) ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Ταμείου και η τήρηση των ατομικών τους φακέλων,

αε) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

αστ) η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών,

αζ) η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος,

αη) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας,

αθ) η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο προσωπικό, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου,

αι) ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ταμείου,

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών:

βα) η κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας και συνολικά του Ταμείου, όπως και η ευθύνη εισήγησής τους στο Δ.Σ.,

ββ) ο καθορισμός, η παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των δεικτών διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και η παραγωγή των βασικών και διατμηματικών αναφορών και η υποβολή τους προς τη Διοίκηση και προς τρίτους,

βγ) ο προγραμματισμός και η μέριμνα για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων,

βδ) η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών,

βε) η έκδοση τίτλων πληρωμής των δαπανών του φορέα, μετά από τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση της αποζημίωσης των μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές,

βστ) η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων των Τομέων δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.,

βζ) η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,

βη) η εκπροσώπηση του Ταμείου, μέσω του εξουσιοδοτημένου χρήστη αυτού, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στο Ελληνικό Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φορέα χρειαστεί,

γ) Τμήμα Λογιστηρίου:

γα) η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας,

γβ) η μέριμνα για κάθε είδους λογιστική παρακολούθηση (όπως καταθέσεων σε λογαριασμούς του Ταμείου, δαπανών, συμψηφιστικών εγγραφών, αποθεματικών),

γγ) η μέριμνα για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου, και η τήρηση αρχείου των σχετικών παραστατικών,

γδ) η μέριμνα για την υποβολή των χρηματικών ενταλμάτων με τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την επιστροφή και φύλαξη αυτών και η μέριμνα για την επανυποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατασταλτικού ελέγχου,

γε) η φροντίδα για την εναρμόνισητυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

γστ) η ταμειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου,

γζ) η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ των Τομέων, του Κλάδου Υγείας και του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσών που καλύπτουν τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,

γη) η μέριμνα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., για τη μεταφορά στις μερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος του τυχόν πλεονάσματος των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν ο κάθε Τομέας και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά ιδρύματα,

γθ) η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου, η εκκαθάριση των αποδοχών τους και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων,

γι) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

για) η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Παροχών,

γιβ) η διενέργεια πληρωμών κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.

δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας:

δα) η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης ή μίσθωσης, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους,

δβ) η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας,

δγ) η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

δδ) η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας,

δε) η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών,

δστ) η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες,

δζ) η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας, της αποτίμησης και των μεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου,

δη) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας,

δθ) η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

δι) η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους,

δια) η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

διβ) η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.

2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ..β) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ..γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας.δ) Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων.ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής ως ακολούθως:

α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ.:αα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,

αβ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων κατά την εκκαθάριση,

αγ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α΄ 194) και η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή,

αδ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,

αε) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του κάθε Τομέα,

αστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, ΑσφάλισηςΕσόδων και Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου,

αζ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το

Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης),

αη) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,

αθ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το

Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους, που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,

αι) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων),

αια) η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων,

β) Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ.:

βα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,

ββ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων,

βγ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων που αφορούν στο Τμήμα,

βδ) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του Τομέα,

βε) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, ΑσφάλισηςΕσόδων και Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου,

βστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης),

βζ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,

βη) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,

βθ) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων),

βι) η συνεργασία με τα καθ΄ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων,

γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας:γα) η μέριμνα για την παροχή συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,

γβ) η μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,

γγ) η συνεργασία με εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Η.ΔΙ.Κ.Α., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρμακευτικούς συλλόγους κ.λπ.), για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης των δικαιούχων και της ασφάλειας των συναλλαγών,

δ) Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων:δα) η μέριμνα για την τήρηση, διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων,

δβ) η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα και του Κλάδου,

δγ) ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων του Ταμείου,

δδ) η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λήψης κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και πάσης φύσεως οφειλών κατ’ εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε.,

δε) η βεβαίωση εσόδων και ειδικότερα η σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τη βεβαίωση απαιτήσεων του Ταμείου, κατ’ εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε.,

δστ) η μέριμνα για την παρακολούθηση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των χορηγηθέντων δανείων,

δζ) η επιμέλεια για την επιστροφή των πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.:

εα) η μέριμνα για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση των απαιτούμενων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά περί προμηθειών διατάξεις, καθώς και η επιμέλεια για την ασφαλή φύλαξή τους,

εβ) η μέριμνα για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αποστελλόμενων στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

εγ) ο έλεγχος για την έγκαιρη και κανονική μηνιαία αναφορά της ανάλωσης του ενσήμου από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,

εδ) η παρακολούθηση της κατάθεσης του αντιτίμου της ανάλωσης του έντυπου ενσήμου στην οριζόμενη τράπεζα και η σχετική ενημέρωση του Τμήματος Ασφάλισης - Εσόδων,

εε) η μέριμνα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων,

εστ) η τήρηση της συμφωνίας των οικονομικών στοιχείων περί της ανάλωσης του ενσήμου,

εζ) η τήρηση του βιβλίου αποθήκης ενσήμου, καθώς και κάθε άλλου που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης, στα οποία γίνονται έγκαιρα οι σχετικές εγγραφές και η μεταξύ τους συμφωνία,

εη) η παροχή στοιχείων σχετικών με τη διαχείριση του ενσήμου στο τμήμα Λογιστηρίου,

εθ) η μέριμνα για την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του ενσήμου και την απόδοση του καθαρού προϊόντος στον δικαιούχο τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αποφάσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου,

ει) η εισήγηση στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης του Ταμείου μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διακίνηση του ενσήμου.

3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής:

α) η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου,

β) η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και η ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους,

γ) η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου για την ενημέρωση των εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώριση,

δ) η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν,

ε) η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων,

στ) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών,

ζ) η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών,

η) η υποστήριξη, διαχείριση και παραμετροποίηση, όπου απαιτείται, των εξωτερικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Ταμείο,

θ) η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, η εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσης αυτών και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρμογών,

ι) η τεχνική υποστήριξη εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου, μετά από αίτημα του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών και σχετική συνεργασία με το εν λόγω Τμήμα,

ια) η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές,

ιβ) η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και του συνόλου των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος, η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των διαδικασιών, για τις οποίες αυτή προβλέπεται, καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη όλων των χρηστών του Συστήματος για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και του εξοπλισμού πληροφορικής του Ταμείου,

ιγ) η ασφαλής πρόσβαση των δικαιούχων στα συστήματα πληροφορικής για την υποβολή αιτημάτων, καθώς και για την ενημέρωσή τους με δεδομένα τα οποία τους αφορούν,

ιδ) η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς, εφόσον απαιτείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),

ιε) η μέριμνα εξασφάλισης των συνθηκών ανάρτησης των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στους ορισθέντες δικτυακούς τόπους ή στον οικείο δικτυακό τόπο που διατηρεί το Ταμείο με ευθύνη του,

ιστ) η μέριμνα για τη δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων διαρκούς ενημέρωσης με μητρώο στοιχείων μηνιαίων αποδοχών και εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), αντίστοιχα, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), τη διαχειρίστρια τράπεζα και λοιπούς φορείς, με σκοπό την ασφαλή συγκέντρωση και παρακολούθηση των ατομικών οικονομικών δεδομένων και τη χρήση αυτών στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και λοιπών παροχών από εφαρμογές πληροφορικής, καθώς και η μέριμνα για τη διατήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρήσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ιζ) η υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.

4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων:α) η επιμέλεια και ο χειρισμός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταμείου,

β) η έγγραφη γνωμοδότηση σε ερωτήματα υπηρεσιών του Ταμείου για θέματα νομικής φύσης,

γ) η σύνταξη και κατάρτιση συμβάσεων με τρίτους και ειδικότερα ο έλεγχος της νομιμότητας των σχεδίων και καταρτισθεισών συμβάσεων,

δ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης, που του ανατίθεται από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο του Ταμείου,

ε) η ενημέρωση των υπηρεσιών του Ταμείου επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν στο Ταμείο, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα,

στ) η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας αγοράς και πώλησης ακινήτων,

ζ) η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Ταμείου.

5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γραφείου αυτού, καθώς και η τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου,

β) η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών,

γ) η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

δ) η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του

Δ.Σ.,

ε) η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωσή τους στους Διευθυντές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.

6. Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με αναπληρωτή Αξιωματικό του Π.Σ.. Στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.. Των Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, ελλείψει αυτών, ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού και, ελλείψει αυτών, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων. Στο Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ. και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών προΐσταται Αξιωματικός του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. προΐσταται Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.. Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Πληροφορικής. Του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου και την τροποποίηση των άρθρων 100 και 101.»

Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

send