logo-print

Άρθρο 28 - Νόμος 4760/2020 - Θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ενισχύεται με προσωπικό ως εξής:

1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Νομικών, που επιλέχθηκαν με την προβλεπόμενη στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) διαδικασία και ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, μπορούν να μεταταχθούν σε θέσεις μονίμων τακτικών πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ως άνω Αρχής. Για τη μετάταξή τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδεται κοινή απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς προηγούμενη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον υφίστανται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ανωτέρω κατηγορίας, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, ως μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης εκδίδεται προεδρικό διάταγμα διαπιστωτικό της αποστρατείας των αξιωματικών λόγω μετάταξης με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 51 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29). Η απόσπαση των αξιωματικών του παρόντος παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης.

2. Συστήνονται στον Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10), για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.