logo-print

Άρθρο 37 - Νόμος 4760/2020 - Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αποσπάται σε αυτήν για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ειδικά για το ένστολο προσωπικό, η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση φορέα προέλευσης. Ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ με βαθμό A΄. Για το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο στην Υπηρεσία, η απόσπασή του συνεχίζει αυτοδικαίως και για όσο χρόνο υπολείπεται από την τελευταία πράξη απόσπασής του. Η ανάθεση καθηκόντων του Προϊστάμενου της Υ.Δ.Ε.Α.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν επρόκειτο για ένστολο προσωπικό, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αν επρόκειτο για πολιτικό προσωπικό. Η επιλογή του προσωπικού που αποσπάται για πρώτη φορά στην Υπηρεσία, διενεργείται, κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή της Υ.Δ.Ε.Α.Π., ως Πρόεδρο, και από τους δύο (2) αρχαιότερους Προϊσταμένους Τμημάτων της Υπηρεσίας. Για τη θέση των Προϊσταμένων Τμημάτων απαιτείται κατ’ ελάχιστον τετραετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην Υπηρεσία ή σε άλλη αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων της Υπηρεσίας ορίζονται ανώτεροι ή, ελλείψει αυτών, κατώτεροι αξιωματικοί των υπαγόμενων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σωμάτων, ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄. Λήξη απόσπασης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αίτηση του προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά μόνον για λόγους έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης.»

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 προστίθεται παρ. 6, ως ακολούθως:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Υ.Δ.Ε.Α.Π., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

send