logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4760/2020 - Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/12/2020

Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο
Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης
Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1. Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) έξι (6) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, εκ των οποίων οι τρεις (3) θέσεις αφορούν στην Κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, ζ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκ των οποίων: μία (1) θέση Ψυχολόγου, μία (1) θέση Αναλυτή Δεδομένων και πέντε (5) θέσεις ειδικών που άπτονται της Διαχείρισης Κρίσεων.»

2. Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021.

3. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.»

4. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού εβδόμου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), παρατείνεται έως τις 15.12.2020.

send