logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 4807/2021 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

11/06/2021

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση

1. Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης και κατόπιν γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Β’. Με το ίδιο διάταγμα, δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των τηλεργαζομένων και τρίτων φυσικών προσώπων, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την προστασία των δεδομένων κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή σε αυτήν του σχεδίου προεδρικού διατάγματος από το επισπεύδον Υπουργείο. Η άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν κωλύει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως μέσο πρόληψης και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας των πολιτών την εφαρμογή της τηλεργασίας και δύναται να καθορίζεται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, εξειδικεύονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήματα υγείας και δύναται να καθορίζονται τα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω προβλημάτων υγείας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα χρονικά διαστήματα έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των θέσεων εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεσή της υπό καθεστώς τηλεργασίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα ή με απόφαση του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να αυξάνεται το αναφερόμενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του εκάστοτε φορέα που μπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω οργανικής μονάδας, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ή με απόφαση του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και ιδίως, τα τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά πρότυπα για τη διαχείριση της τηλεργασίας από τις υπηρεσίες με γνώμονα τη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.

Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

send