logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4871/2021 - Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυκώδικας Δεκέμβριος 2021

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αυτή, αν προαχθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται με μερική απασχόληση και μειωμένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων:

α) Είναι ο διατάκτης των δαπανών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και υπεύθυνος για την αποτελεσματική διοίκηση των οικονομικών της υποθέσεων,

β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής λειτουργίας της και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της και στην οικονομική λειτουργία της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή.

3. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων:

α) Μεριμνά για την, κατά τον νόμο, αξιοποίηση των πόρων της Σχολής,

β) σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

γ) προγραμματίζει τις οικονομικές υποθέσεις της Σχολής και εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσής τους,

δ) εγκρίνει την πραγματοποίηση των δαπανών της Σχολής, αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεών της και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις,

ε) εκδίδει τις πράξεις καταλογισμού αποδοχών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 22, την παρ. 4 του άρθρου 26 και την παρ. 2 του άρθρου 36.

send