logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4871/2021 - Πρακτική άσκηση - Αξιολόγηση - Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα και διαρκεί από την 24η Νοεμβρίου του έτους της εγγραφής στη Σχολή έως την 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί. Πραγματοποιείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δόκιμους εισηγητές σε αυτό και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δόκιμους εισηγητές σε αυτό ή αντίστοιχους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρακτική άσκηση των υποψήφιων παρέδρων των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των υποψήφιων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και των υποψήφιων δοκίμων Ειρηνοδικών διενεργείται στη Θεσσαλονίκη σε πρωτοβάθμια δικαστήρια όλων των κλάδων και στην αντίστοιχη εισαγγελία.

2. Με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του Διευθύνοντος την εισαγγελία, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται με ενιαύσια θητεία οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον βαθμό του Συμβούλου, οι δε εκπαιδευτές τον βαθμό του Παρέδρου. Στα λοιπά πρωτοβάθμια δικαστήρια και την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον βαθμό του Προέδρου Εφετών και του Εισαγγελέα Εφετών αντίστοιχα, οι δε εκπαιδευτές τον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αντίστοιχα. Σε κάθε εκπαιδευτή ορίζονται από τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς μέχρι πέντε (5) εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εναλλάσσονται με τέτοιον τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν την ευθύνη όλων των εκπαιδευομένων, οι δε εκπαιδευόμενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείμενα.

3. Κατά την πρακτική άσκηση οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται υπό την καθοδήγηση των εποπτευόντων και των εκπαιδευτών, υποθέσεις, οι οποίες τους ανατίθενται, συντάσσουν εισηγήσεις ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι καλούνται και παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση χωρίς να έχουν δικαίωμα λόγου ή ψήφου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, χωρίς η συμμετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις.

4. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 26 εφαρμόζονται αναλόγως και κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των εκπαιδευομένων.

5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής ή ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων ανά κατεύθυνση ή τμήμα οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις με τους εποπτεύοντες, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

6. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με βάση:

α) Το ήθος, τη συμπεριφορά και τη γενική παρουσία τους στο δικαστήριο,

β) την εργατικότητα και την επιμέλειά τους,

γ) την επιστημονική τους κατάρτιση,

δ) τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτές και τους άλλους δικαστικούς λειτουργούς,

ε) την ικανότητα επεξεργασίας φακέλου δικογραφίας και την επιχειρηματολογία που διατυπώνουν στις διασκέψεις, κατά τις οποίες παρευρίσκονται και

στ) την ικανότητα συγγραφής εισηγήσεων ή σχεδίων δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων.

Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, κατά την έννοια της παρ. 1, αποτυπώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια μετά από ειδικά αιτιολογημένη κρίση κάθε εκπαιδευτή σε πίνακα κατάταξης των εκπαιδευόμενων σε πέντε (5) αξιολογικές ομάδες. Στην τελευταία ομάδα κατατάσσονται οι σπουδαστές εκείνοι των οποίων η επίδοση θεωρείται ανεπαρκής.

Η τελική κατάταξη κάθε εκπαιδευόμενου στο στάδιο της πρακτικής άσκησης, προκύπτει από το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, ως εξής:

α) Στην ομάδα 1 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα δύο (1,2),

β) στην ομάδα 2 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα δεκαπέντε (1,15),

γ) στην ομάδα 3 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα ένα (1,1) και

δ) στην ομάδα 4 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα (1).7. Η γραμματεία της Σχολής, μετά από τη λήψη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, συντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων για τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος ανά κατεύθυνση, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Σε καθέναν από τους πίνακες αυτούς εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις των εκπαιδευτών, όπως διαμορφώθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης του ίδιου αθροίσματος προηγείται ο εκπαιδευόμενος με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις προηγούμενες δοκιμασίες, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32.

8. Όσοι εκπαιδευόμενοι καταταγούν στην ομάδα 5 από την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, θεωρούνται αποτυχόντες και επαναλαμβάνουν το στάδιο της πρακτικής άσκησης με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, χωρίς να λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 22. Αν η επίδοσή τους θεωρηθεί και πάλι ανεπαρκής, διαγράφονται από τη Σχολή.

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
send