logo-print

Άρθρο 52 - Νόμος 4871/2021 - Αποζημιώσεις και δαπάνες που αφορούν την κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Εκκαθάριση αρχείων - Νομικές υποθέσεις της Σχολής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/12/2021

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής που αφορούν στην κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καλύπτονται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής μετά από πρόταση σε αυτό του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι κάθε είδους αποζημιώσεις, αμοιβές, και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική με την κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται: α) Στον Γενικό Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων και στους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, β) στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Σπουδών, γ) στο εν γένει διδακτικό προσωπικό της Σχολής που αναλαμβάνει είτε την κατάρτιση των εκπαιδευομένων είτε τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, δ) στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ε) στα μέλη των επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού και των εξετάσεων αποφοίτησης, στους βαθμολογητές, στους εξεταστές, στους επιτηρητές και στο λοιπό προσωπικό που ασχολείται με τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνισμών και εξετάσεων, καθώς και όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στη Σχολή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, πραγματοποιείται εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής. Κατά την εκκαθάριση των αρχείων καταστρέφονται έγγραφα τα οποία δεν έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα ή ιστορική αξία. Η εκκαθάριση των αρχείων πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης και δύο υπαλλήλους της Σχολής και συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή συντάσσει αναλυτικό πρωτόκολλο.

3. Η Σχολή, στις δικαστικές και εν γένει σε όλες τις νομικές υποθέσεις που την αφορούν, υποστηρίζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 4831/2021, Α’ 170). Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Οργανισμού του ΝΣΚ, η αρμοδιότητα της υποβολής ερωτημάτων προς το ΝΣΚ και της αποδοχής ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων, καθώς και της έγκρισης ή μη των πρακτικών του ΝΣΚ επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής ανήκει στον Γενικό Διευθυντή αυτής.

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ